RV-RVC

 

RV a RVC sú rotačné vákuové čerpadlá chladené vysoko
účinnými protipólovými ventilátormi.

Prúdenie vzduchu znižuje teplotu vnútorných častí,
ktoré sú bežne vystavené opotrebovaniu.
Vhodné pre ťažké prevádzky.

Automatické mazanie s čerpadlom s kladným posunom.
Zadná nádrž na olej.
Potrubie z medeného oleja.

Vstavané 4-cestní vákuové / tlakové potrubié, bočne inštalovaná.
Hydraolický pohon je k dispozícii na požiadanie.


Spätný ventil integrovaný do rozdeľovača čerpadla (RVC a RV360).
Na prívode čerpadla (RV520) je nainštalovaný spätný ventil.


TECHNICKY LIST

Copyright 2013 - 2020 © lumavinicne.sk